• ProSense™

    Nowa generacja
    technologii krioablacji

    System ProSense™ jest skutecznym rozwiązaniem do krioablacji ciekłym azotem (LN2), który bezpiecznie, szybko i bezboleśnie niszczy guzy, bez konieczności wykonywania zabiegu chirurgicznego.

O krioablacji

Choć ablację i krioablację często kojarzymy z zabiegami leczenia arytmii sięgającymi lat osiemdziesiątych XX w., to jednak leczenie nowotworów zimnem sięga już połowy XIX wieku.

Jako pierwszy Dr James Arnott używał roztworów soli zawierających kruszony lód w temperaturze od -18° do -24°C do zamrażania raka piersi, szyjki macicy i skóry. Wynikiem było kurczenie się guzów i znaczne zmniejszenie bólu.

Krioablacja to dziedzina radiologii interwencyjnej. Stanowi nowy, małoinwazyjny kierunek leczenia. Może być wykonywana z dostępu chirurgicznego (otwartego lub laparoskopowego) lub przezskórnego. Ulepszenia w obrazowaniu, które umożliwiają wcześniejsze wykrywanie mniejszych nowotworów oraz trend w kierunku minimalnie inwazyjnych technik w onkologii sprawiły, że interwencje onkologiczne pod kontrolą obrazu, takie jak krioablacja, są atrakcyjną alternatywą dla leczenia chirurgicznego.

Krioablację wykorzystuje się w leczeniu onkologicznym w przypadku guzów piersi, płuc, nerek, wątroby, kości, w przerzutach dootrzewnowych, w mięsakach czy w guzach opłucnych. Możliwość zastosowania tej metody zależy od lokalizacji, wielkości guza oraz stanu pacjenta. Krioablacja pomaga również w uśmierzaniu bólu w leczeniu paliatywnym, szczególnie w przerzutach do kości.

Czym jest krioablacja ProSense™?

System ProSense™ to technologia krioablacji ciekłym azotem (LN2), który tworzy na kriosondzie wprowadzonej w obszar guza kulę lub elipsę lodu, z ang. ice ball. Polega na szybkim wytwarzaniu bardzo niskiej temperatury w celu zamrożenia wybranych tkanek i uzyskania obszarów martwicy (ciekły azot zamienia guz w kulę lodu). Działanie bardzo niską temperaturą powoduje powstanie w zmienionej chorobowo tkance kryształków lodu, które następnie uszkadzają struktury komórek guza. Zabieg krioablacji prowadzi również do uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych, które odżywiają guz.

Zabiegi krioablacji systemem ProSense™ są przeprowadzane w zakresie chirurgii małoinwazyjnej, czyli przezskórnie i pod kontrolą obrazową (tomografu lub USG), zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. Ma to szczególne znaczenie dla tych pacjentów, którzy nie kwalifikują się po już wcześniej wykonanych zabiegach, chemioterapii czy radiologii do klasycznej operacji w znieczuleniu ogólnym, a także są obciążeni chorobami współistniejącymi lub gdy ograniczeniem jest wiek. To wyróżnia krioablację ProSense™ wśród innych procedur.

Krioablacja w przypadku wcześniej wykrytych, małych lub łagodnych guzów daje znakomite efekty – można wykonać zabieg radykalny i całkowicie je usunąć, a w efekcie wyleczyć pacjenta z nowotworu.

Krioablacja ciekłym azotem wspomaga także leczenie paliatywne – w przerzutowych guzach kości zapewnia istotne klinicznie zmniejszenie bólu. Jest to zabieg bezbolesny, powtarzalny i nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość – jeśli pacjent dobrze się czuje i nie ma przeciwwskazań.

Ulotka
dla lekarzy

Ulotka
dla pacjentów

Stosując ProSense™ onkolodzy zapewniają pacjentom wyższą jakość opieki,
osiągają lepsze wyniki i obniżają koszty leczenia